Reklama mı tav oluyorsunuz, ürünün kalitesine mi? Sizi etkilemesi için fiyatı mı uygun olmalı yoksa yanar döner mi olmalı şekli şemali?

Sokak Röportajları iftiharla sunar: “Bir marka sizi nasıl etkiler?”