Peki ya siz dindar ama ahlaksız biri mi, dinsiz ama ahlaklı birini mi tercih edersiniz?

Sokak Röportajları sunar; “Dindar ama ahlaksız biri mi, dinsiz ama ahlaklı biri mi?”

Kategori:

SOKAĞA SORDUK!