Devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmadığı Laiklik mi, yoksa İslam’ın kurallarının tüm vatandaşlara zorla uygulatıldığı Şeriat mi?

Sokak Röportajları sunar; “Laiklik mi, şeriat mı?”

Kategori:

SOKAĞA SORDUK!